Aeon: функция симбиоза

“Човек и машина, биологично и кибернетично, вече съжителстват в перфектна хармония. Човешките клетки съхраняват уникалната ДНК информация на всеки, а мобилният телефон съхранява твоята уникалната информация като SEP потребител. Така можеш да уредиш всеки вид разплащане с едно натискане на бутона…” и така нататък.


Read more!